Kiedy książkę kupujemy, pisarzowi dziękujemy

TEMAT:KIEDY KSIĄŻKĘ KUPUJEMY ,PISARZOWI DZIĘKUJEMY.

1.Pobudka
Zobacz

2.Zakupy w księgarni – posługiwanie się mone¬tami, obliczanie kwot, karta pracy.
Każde z dzieci trzyma przed sobą wybraną bajkę. W rozmowie dziecko zastanawia się, jakie zawody są potrzebne, aby powstała książka. Oglądając książkę wysnuwa wniosek, że ktoś musi wymyślić jej treść – to zadanie – pisarza - autora. Redaktor współpracuje z autorem, poprawia tekst, przygotowuje go do druku. Inna osoba musi namalować obrazki – to ilustrator. Kiedy już jest gotowy tekst i obrazki, trzeba kartki wydrukować – to zadanie drukarza. Wszystkie kartki trzeba połączyć, aby stworzyć książkę. Kartki zszywa lub skleja introligator.

3.Porządki na półkach - Na pierwszej półeczce ułóżcie 10 książek. Dziecko kładzie swoje książki, mówiąc: Kładę pierwszą, Kładę drugą i tak kolejno aż do 10. Na drugiej półce ułóżcie 9 książek. dziecko uzupełnia półkę książkami. Następnie porównuje liczbę książek, określa, gdzie jest więcej, gdzie mniej i o ile.

4.wizyta w księgarni” - kupowanie książek. Rodzic wybiera jedną książkę i podaje jej cenę, np. 9 zł. Prosi dziecko -Wybierz ze swoich monet te, których suma wyniesie 9. Ułóż je przed sobą i kolejno wymień, jakie monety wybrałeś. Potem rodzic pokazuje dwie książki i mówi, że każda z nich kosztuje po 5 zł. Pyta: Ile razem kosztują dwie książki?. Dziecko sumuje ceny i wybiera potrzebne monety.

5. Posługiwanie się monetami- rozkłada na dywanie 4 kolorowe krążki, które będą pełniły rolę portfeli. Wkłada do każdego inną liczbę złotówek. Zadaniem przedszkolaków jest wskazać, w którym portfelu jest najwięcej pieniędzy, a w którym – najmniej. Następnie nauczyciel wybiera kolejną książkę i podaje jej cenę, np. 8 zł. Przedszkolaki wskazują portfel, w którym jest wystarczająco dużo pieniędzy, żeby można było kupić tę książkę, i formułują wypowiedzi typu: W czerwonym portfelu jest 8 zł. – można za to kupić książkę. W zielonym portfelu jest 10 złotych, kupimy książkę i zostanie nam 2 zł. W żółtym portfelu są 4złote. Nie możemy kupić książki za 8 zł, bo zabrak¬nie nam 4 zł.

W KP4 s 32-33 porównajcie liczbę pieniędzy w portfelach. Połączcie te, w których jest tyle samo pieniędzy. Narysujcie kółko przy portmonetce, w której jest najwięcej pieniędzy, a kwadrat przy tej, w której jest ich najmniej. Połączcie odpowiednio monety potrzebne do zapłacenia za zakupy według wskazanej ceny. Porównajcie długość bagietek i balo¬nów i zaznaczają najkrótszy i najdłuższy element. Obliczają cenę łączną za wybrane zakupy i zapiszcie ją cyfrą.

6.Tworzymy książkę – potrzebne będą(blok rysunkowy, kredki, długopis, klej (opcjonalnie dziurkacz i sznurek albo igła i nici)
Dziecko wciela się kolejno w role przedstawicieli różnych zawodów, tak aby powstała książka pod tytułem np. „Moje marzenia”.
Jestem autorem, piszę książkę – dziecko wymyśla, o czym chciałoby napisać w książce o marzeniach.

Rodzic jest redaktorem i pomaga dziecku w stworzeniu spójnego tekstu.
Jesteśmy ilustratorami – przedszkolak ilustruje wymyśloną opowieść.

Rodzic zamienia się w drukarza. W czasie tworzenia ilustracji zapisuje w dolnej części kartki w jednym lub dwu zdaniach wypowiedzi dziecka o rysowanych marzeniach
Jestem introligatorem – dziecko smaruje klejem lewy brzeg swojej kartki na szerokość palca, a następnie skleja ją z kolejną kartką, równo składając brzegi (można również wykorzystać zszywacz).

Na zakończenie rodzic oprawia książkę – wkleja kartki w zgiętą tekturkę z napisanym tytułem. Można również przedziurkować kartki dziurkaczem i połączyć je za pomocą sznurka albo zeszyć za pomocą igły i nitki.
Gdy książka jest gotowa, rodzic czyta książkę domownikom.

Rebusy – rozwiąż rebusy obrazkowo¬-sylabowych.

 

rebusy

……………………………..
A teraz pora na spacer

Dla chętnych

Budujemy dom – (potrzebne będzie 14 pasów papieru i 18 kwadratów i jeden prostokąt). Podajemy dziecku instrukcję:
- ułóż 4 paski poziomo, w jednym szeregu (funda¬ment),
– ułóż 3 szarfy pionowo, jedna nad drugą, po lewej stronie fundamentu (ściana) itd., aż powstanie kontur budynku. W miejscu drzwi połóżcie prostokąt z papieru. Okna z papierowych kwadratów rozmieście – od najwyższego piętra, po pięć okien w każdym rzędzie. Na parterze będą tylko trzy okna. Policzcie wszystkie okna w bloku (jest ich 18). Dołóżcie jeszcze jedno okno. Ponownie przeliczcie i podajcie wynik – 19. Dziecko samodzielnie stara się określić, jakimi cyframi zapisać tę liczbę.

Na karcie pracy KP4 s. 93 dzieci liczą niebieskie koraliki
kolorują dziewięć koralików na żółto, przeliczają wszystkie i wklejają właściwy zapis. Rysują po śladzie i kolorują blok, liczą wszystkie okna

  • Radomsko ul.Sierakowskiego 19
  • 44 685 44 41
  • 44 685 44 40
  • dyrektorpp3@radomsko.pl