niedziela, maj 19, 2024

ul.Sierakowskiego19, 97-500 Radomsko tel.:44 685 44 41

Rekrutacja 2024/2025

Promujemy ekologię

Co u nas piszczy?

Czyste powietrze zdrowy przedszkolak Od 01.02 do 30.06.2019r. nasze przedszkole realizuje Program Edukacji Ekologicznej dofinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi pod nazwą „Czyste powietrze – zdrowy przedszkolak”.

Program skierowany jest przede wszystkim do dzieci ale również do rodziców i społeczności lokalnej. Wszelkie działania podejmowane w ramach projektu mają na celu wzbogacić wiedzę oraz podnieść poziom świadomości ekologicznej przedszkolaków i ich rodzin. W ramach programu dzieci będą miały okazję eksperymentować, doświadczać, obserwować, uczestniczyć w różnego rodzaju prelekcjach, warsztatach, wycieczkach oraz konkursach.

Zobacz więcej

Projekty realizowane w naszym przedszkolu

Super zdrowie masz,
gdy o porządek wokół dbasz

Program Edukacji Ekologicznej Super zdrowie masz, gdy o porządek wokół dbasz ! realizowany będzie w naszym przedszkolu w bieżącym roku szkolnym

Czyste powietrze
zdrowy przedszkolak

Program skierowany jest przede wszystkim do dzieci ale również do rodziców i społeczności lokalnej. Wszelkie działania podejmowane w ramach projektu mają na celu wzbogacić wiedzę oraz podnieść poziom świadomości ekologicznej przedszkolaków i ich rodzin.

Poprzednie projekty współfinansowane z WFOŚiGW

Nasze przedszkole znalazło się w gronie laureatów konkursu "Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach" organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Nasz program nauczania

Program nauczania w naszym przedszkolu zakłada głównie nauka przez zabawę. Nauczyciel przedszkolny proponuje dzieciom takie formy pracy, które nie tylko zainteresują grupkę dzieci o różnych charakterach, stanach emocjonalnych, upodobaniach, ale również będą wartościowe, pozwolą rozwijać oczekiwane sfery osobowości, kształtować konkretne umiejętności wymagane dla danego wieku .

Dużym ułatwieniem są programy dydaktyczno- wychowawcze proponowane przez wydawnictwa edukacyjne, które dostosowują program nauczania w przedszkolu do poziomu rozwojowego dzieci w każdym wieku. Takie ramy nakreśla podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Obszary, które rozwijane są z pomocą naszych nauczycieli w czasie edukacji przedszkolnej to:

 • Umiejętności społeczne
 • Czynności samoobsługowe
 • Rozwój mowy
 • Czynności intelektualne stosowane w rozumieniu siebie i otoczenia
 • Dbałość o bezpieczeństwo
 • Poszanowanie roślin i zwierząt
 • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
 • Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne
 • Wychowanie przez sztukę- dziecko widzem i aktorem
 • Rozwój umysłowy poprzez zabawy konstrukcyjne, zainteresowania techniczne
 • Ciepła, radosna atmosfera, uśmiechnięty, życzliwy, wykwalifikowany personel to nasze atuty.
  Dowiedz się więcej o naszym przedszkolu

  Więcej
 • Radomsko ul.Sierakowskiego 19
 • 44 685 44 41
 • 44 685 44 40
 • dyrektorpp3@radomsko.pl