sobota, kwiecień 20, 2024

ul.Sierakowskiego19, 97-500 Radomsko tel.:44 685 44 41

Rekrutacja 2022/2023

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA

29.01.2024 do 05.02.2024

Rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

12.02.2024 – 8.03.2024

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

11.03.202415.03.2024

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

20.03.2024

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

27.03.2024

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

6.05.202415.05.2024

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 Dokumenty do pobrania:

Harmonogram przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (POBIERZ)

Wnioseki o przyjęcie dziecka do PP nr 3 w Radomsku na rok szkolny 2024/2025 (POBIERZ)

Informacja o kryteriach i sposobie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2024/2025 (POBIERZ)

Oświadczenie dot. rodziny wielodzietnej i rodzeństwa (POBIERZ)

Oświadczenie o zamieszkaniu i wychowaniu (POBIERZ)

Oświadczenie o zatrudnieniu/studiach (POBIERZ)

  • Radomsko ul.Sierakowskiego 19
  • 44 685 44 41
  • 44 685 44 40
  • dyrektorpp3@radomsko.pl