Jest tyle ciekawych zawodów na świecie

TEMAT: JEST TYLE CIEKAWYCH ZAWODÓW NA ŚWIECIE

1.Gdy zawody wybieramy, długo się zastanawiamy – posłuchajcie wiersza B .Formy
Praca leśniczego
Leśniczy często chodzi po lesie.
Zawsze zwierzętom swą pomoc niesie.
Zna każdą ścieżkę krzewy i drzewa, r
rozpozna ptaka, który zaśpiewa.
Można go nazwać strażnikiem lasu.
Spędza w nim dużo swojego czasu.
Razem z gajowym sprawdza, jak drwale,
ścinają w lesie drzewa wytrwale.
Rozumie, o czym las ciągle śpiewa.
Patrzy, jak tańczą liście na drzewach.
Powtarza głośno – szanuj przyrodę
ja ci w tym zawsze chętnie pomogę.

2.Wymień zawody i czynności z nimi związane o których jest mowa w wierszu.?

Zwróćcie uwagę że zawody dzieli się na pięć grup:
– zawody, w których człowiek pracuje z przyrodą i dla przyrody,
– zawody techniczne, w których głównym, przedmiotem pracy są obiekty techniczne (maszyny, mechanizmy i urządzenia),
– zawody, w których ludzie pracują w bezpośrednim kontakcie z innymi ludźmi, zajmują się wychowaniem, edukacją, obsługą klienta, obsługą medyczną itp.,
– zawody związane z opracowaniem dokumentów, biurowością, pracą z tekstami, gdzie przedmiotem pracy są także liczby oraz informacje,
– zawody artystyczne, związane z twórczością muzyczną, literacką, aktorsko-sceniczną itp.
Mówiąc o każdej grupie zawodowej, odpowiednio pokażcie dziecku symbole grup zawodowych załacznik1 Każde dziecko odczytuje wylosowaną nazwę i samodzielnie lub z pomocą rodzica określa, czym zajmuje się taka osoba. Następnie dzieci zastanawiają się, do jakiej grupy należy dany zawód, odszukują właściwą etykietę, i uzasadniają swoją decyzję, np. botanik pracuje z przyrodą, bo zajmuje się roślinami, kierowca to zawód techniczny, bo używa pojazdu, lekarka to zawód oparty na pracy z ludźmi, bo bada i leczy pacjentów.

3.Co to za zawód- zadanie w KP4 s.30-31

4.Wesoło smutno- zatańczcie do swojej ulubionej muzyki z wstążką lub chustką
Powiedzcie jakie było tempo, rytm nastrój i charakter utworu?

5.Zawodowy zawrót głowy – gestem zilustruj wymieniane zawody:
Ja jestem malarzem, obrazy maluję,
Gdy będą gotowe tobie podaruję.
Wszyscy też pracujmy chętnie i wesoło!
Praca jest potrzebna dla nas wszystkich w koło.
(ruchy rozmachowe całą ręką w powietrzu – malowania pędzlem)

Ja jestem lotnikiem, latam nad chmurami.
Blisko i daleko pomiędzy miastami.
Wszyscy też pracujmy chętnie i wesoło!
Praca jest potrzebna dla nas wszystkich w koło.
(poruszanie się w różnych kierunkach z rozłożonymi rękami)

Ja jestem kucharzem i smacznie gotuję.
Ulubiony obiad chętnie przygotuję.
Wszyscy też pracujmy chętnie i wesoło!
Praca jest potrzebna dla nas wszystkich w koło.
(naśladowanie mieszania chochlą w garnku raz lewą, raz prawą ręką)

Ja jestem kierowcą i ludzi przewożę.
Do pracy, do domu szybko ich dowożę.
Wszyscy też pracujmy chętnie i wesoło!
Praca jest potrzebna dla nas wszystkich w koło.
(poruszanie się w różnych kierunkach, naśladowanie rękami kręcenia kierownicą)

Ja jestem murarzem i domy buduję.
Wysokie i niskie pięknie wykonuję.
Wszyscy też pracujmy chętnie i wesoło!
Praca jest potrzebna dla nas wszystkich w koło.
(naśladowanie układania cegieł)

Ja jestem fryzjerem, włosy myję, czeszę.
Jak fryzura piękna to się bardzo cieszę.
Wszyscy też pracujmy chętnie i wesoło!
Praca jest potrzebna dla nas wszystkich w koło.
(naśladowanie czesania grzebieniem, obcinania nożyczkami)

6. Bajkowa fryzura -praca plastyczna (załącznik) namaluj farbami, wyklej wełną lub papierem kolorowym swoją wymyśloną fryzurę

 

  • Radomsko ul.Sierakowskiego 19
  • 44 685 44 41
  • 44 685 44 40
  • dyrektorpp3@radomsko.pl