Ćwiczenia logopedyczne

Ćwiczenia logopedyczne

Szereg syczący - głoska „z”

 • • w sylabach: za, zo, ze, zu, zy a-za, o-zo, e-ze, u-zu, y-zy zaza, zozo, zeze, zuzu, zyzy zas, zos, zes, zus, zys
 • • w wyrazach: zamek, zakład, załoga, zęby, zegar, zupa, Zenek, zero, zapałka, zebra, zoo, zakręt, zabawka, złoto, złom, zamówienie, itp.;

koza, kazanie, pazury, puzon, lizak, wazon, wózek, karuzela, mazak, bazar, bizon, kuzyn, ogryzek, bluza, gwiazda, itp.;

 • • w wierszach:

„Koza-zbieg”

Z domu z dykty, za zagrodą, zbiegła koza z długą brodą. Niedaleko koza zwiała, mapy bowiem zapomniała. Za chwil kilka, jechał wozem, kuzyn wójta. Poznał kozę! Zrobił węzeł u jej brody, I zagonił do zagrody.

głoska „c”

 • • w sylabach: ca, co, ce, cu, cy a-ca, o-co, e-ce, u-cu, y-cy ac, oc, ec, uc, yc cac, coc, cec, cuc, cyc caca, coco, cece, cucu, cycy
 • • w wyrazach: cebula, cyfry, Cyganka, cegły, cerata, cukier, cymbałki, cytryna, cena, cyrkiel, cela, cyrk, celnik, celnik, cep, cud, itd.;

klocek, taca, praca, porcelana, klocek, ulica,  kucyki, liceum, plecak, plecy, tablica, kolce, itp.;

koc, palec, walec, widelec, pajac, latawiec, makowiec, piec, wieniec, pałac, więc, itp.;

 • • w wierszach:

„Cuda w Kłodzku”

Na ulicy, w centrum Kłodzka wielkich hecy, cudów nocka: Cyrk – w nim krawiec i wódz mocny Bawią tańcem całonocnym. Pod cokołem, na placyku, cupnął magik na kocyku. Ma cylinder: W nim, w papierku, ma na tacce moc cukierków.

 

głoska „dz”

 • • w sylabach: dza, dzo, dze, dzu, dzy a-dza, o-dzo, e-dze, u-dzu, y-dzy dzadza, dzodzo, dzedze, dzudzu, dzydzy dzac, dzoc, dzec, dzuc, dzyc
 • • w wyrazach: dzwonek, dzwoni, itp.;

koledzy, miedza, wiedza, nędza, ogrodzenie, rodzynki, pieniądze, władza, godzą, marudzą, chodzą, itp;

 • • w wierszach:

„Dzwonnik i kot”

W twierdzy ogrodzonej miedzą kot i dzwonnik obiad jedzą: dzwonnik rydze i wędzonkę, a kot mleko, chleba kromkę. Najedzony dzwonnik chrapie, kotek w twierdzy muchy łapie.

Więcej w tej kategorii: « Informacja Ćwiczenia logopedyczne »
 • Radomsko ul.Sierakowskiego 19
 • 44 685 44 41
 • 44 685 44 40
 • dyrektorpp3@radomsko.pl