Pogadanka edukacyjna dla dzieci pt. "Woda źródłem życia"

Pogadanka edukacyjna dla dzieci pt. "Woda źródłem życia"

Pogadanka edukacyjna dla dzieci pt. "Woda źródłem życia"

Dzieci dowiedziały się w jakim celu wykorzystywana jest woda. Jakie są skutki zanieczyszczenia wody. Jakie zasoby wody posiada Polska i Europa oraz ile wody potrzebuje człowiek do przeżycia. Pogadanka realizowana była w ramach projektu dotyczącego wody na rok szkolny 2020/2021 finansowanego z WFOSiGW w Łodzi.

  • Radomsko ul.Sierakowskiego 19
  • 44 685 44 41
  • 44 685 44 40
  • dyrektorpp3@radomsko.pl