"Zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej
na rok szkolny 2020/2021"

Pokaz Ekomody grupa Motylki

Pokaz Ekomody grupa Motylki

Zdjęcia z przedszkolnego pokazu "Ekomody" zorganizowanego w ramach projektu realizowanego we współpracy z WFOŚiGW w Łodzi.

Zobacz film z pokazu

  • Radomsko ul.Sierakowskiego 19
  • 44 685 44 41
  • 44 685 44 40
  • dyrektorpp3@radomsko.pl