Wycieczki

Warsztaty w sortowni śmieci w Łodzi - pt. „Segregujemy odpady codziennie”.

Warsztaty w sortowni śmieci w Łodzi - pt. „Segregujemy odpady codziennie”.

Warsztaty realizowane były w ramach projektu pt. "Super zdrowie masz gdy o porządek wokół dbasz!" finansowanego z WFOŚiGW w Łodzi.

  • Radomsko ul.Sierakowskiego 19
  • 44 685 44 41
  • 44 685 44 40
  • dyrektorpp3@radomsko.pl